Press/FI/報道

(Scroll down for Finnish and Japanese text)

Composer Ari Romppanen

Composer Ari Romppanen studied composing in Sibelius Academy in Helsinki with Erkki Jokinen, and on master courses with Jouni Kaipainen and Jukka Tiensuu. His output consists mainly of chamber music and works for solo instruments. Trained as a pianist, he has written piano pieces for many pianists like Emil Holmström, Arto Satukangas, Sari Blå, Janne Mertanen, and especially for Eriko Takahashi, with whom he has co-operated frequently since 2018. He has also received many commissions mainly for piano works all the way from Japan. Besides being interested in different formal constructions, in several works he has also used improvisation, and some of his piano works have been awarded in different composition competitions. In 2006 he worked in Buenos Aires with local improvisation group as invited by a local university and Finnish Embassy in Buenos Aires.

Together with professor Seppo Kimanen and Dr. Lasse Lehtonen, Ari Romppanen is a founder and music coordinator of the music section of Finnish Japanese Society, FinJa Music, which aims to promote musical co-operation and exchange between Finland and Japan, to make Japanese music better known in Finland, and to maintain relationship with its partner society in Tokyo, Japan Finland Contemporary Music Society. In addition, Ari Romppanen has participated few collaborative projects combining theater, dance, contemporary circus and music. Some dramaturgical ideas derived from these projects have also influenced on his other works.

Artistic work of Ari Romppanen has been supported for example by Arts Promotion Centre Finland, Pro Musica Foundation and The Finnish Music Foundation. Besides composing, Romppanen has taught both piano and composing and also performed himself as a pianist. Further he has held several positions of responsibility, like in the board of Sibelius Fund of the Society of Finnish Composers, also as its vice president.

Photo: Kai Widell

Säveltäjä Ari Romppanen

Säveltäjä Ari Romppanen opiskeli sävellystä Sibelius-Akatemiassa Erkki Jokisen johdolla sekä Jouni Kaipaisen ja Jukka Tiensuun mestarikursseilla. Hänen tuotantonsa koostuu enimmäkseen kamarimusiikista sekä soolosoitinteoksista. Itsekin pianonsoittoa opiskelleena hän on tehnyt yhteistyötä useiden eri pianistien, kuten Emil Holmströmin, Arto Satukankaaan, Sari Blån, Janne Mertasen, ja erityisesti japanilaisen Eriko Takahashin kanssa, jonka kanssa hän on tehnyt yhteistyötä vuodesta 2018 alkaen. Hän on myös saanut useita sävellystilauksia erityisesti pianoteoksille aina Japanista saakka. Muotoratkaisuista kiinnostunut Romppanen on käyttänyt useissa teoksissaan myös improvisaatiota, ja useitakin hänen pianoteoksiaan on palkittu eri sävellyskilpailuissa. Vuonna 2006 hän työskenteli Suomen Argentiinan suurlähetystön kutsumana Buenos Airesissa paikallisen improvisaatioryhmän kanssa.

Yhdessä professori Seppo Kimasen ja FT Lasse Lehtosen kanssa Ari Romppanen on Suomalais-Japanilaisen Yhdistyksen musiikkijaosto FinJa Musicin perustaja sekä musiikkikoordinaattori. FinJa Musicin tavoitteena on edistää musiikillista yhteistyötä ja musiikkivaihtoa Suomen ja Japanin välillä, edistää japanilaisen musiikin tunnettavuutta Suomessa, sekä pitää yllä yhteyksiä FinJa Musicin sisarjärjestön, Tokiossa toimivan Japan Finland Contemporary Music Societyn kanssa. Lisäksi Ari Romppanen on tehnyt yhteistyötä myös muiden taiteenlajien kanssa erilaisissa teatteria, tanssia, nykysirkusta sekä musiikkia yhdistelevissä projekteissa. Joitakin dramaturgisia ajatuksia on siirtynyt näistä projekteista myös osaksi hänen muuta sävellystuotantoaan.

Ari Romppasen taiteellista työskentelyä ovat tukeneet mm. Taiteen edistämiskeskus, Pro Musica -säätiö sekä Musiikin edistämissäätiö. Sävellystyön ohella Romppanen on myös opettanut niin pianonsoittoa kuin sävellystäkin sekä esiintynyt itsekin pianistina. Hän on lisäksi toiminut useissakin luottamustehtävissä, kuten Suomen Säveltäjien Sibelius-rahaston hallituksessa sekä sen varapuheenjohtajana.

Photo: Kai Widell

作曲家 アリ・ロンッパネン

ヘルシンキのシベリウス音楽大学にてエルッキ・ヨキネンに作曲を師事、ヨウニ・カイパイネン及びユッカ・ティエンスーのマスタークラスに参加。室内楽作品、またソロ楽器のための作品を多く手掛ける。ピアニストとしても教育を受け、エミール・ホルムストロム、アルト・サトゥカンガス、サリ・ブロー、ヤンネ・メルタネン、高橋絵里子など多くのピアニストのために作曲。特に高橋絵里子とは2018年以降頻繁にコラボレーションを行う。また主にピアノ作品に対し数多くの委嘱を受ける。異なる形式構造への関心を持ち、いくつかの作品では即興演奏も取り入れる。また、いくつかのピアノ作品はそれぞれ異なる作曲コンクールにて入賞。2006年、ブエノス・アイレスの地元大学およびフィンランド大使館の招聘を受け、現地の即興グループとコラボレーションを行う。

セッポ・キマネン教授、ラッセ・レヘトネン博士らと共に、アリ・ロンッパネンはフィンランド日本協会の音楽部門「FinJa Music」の設立者であり、音楽コーディネーターを務める。FinJa Musicは、フィンランドと日本間での音楽共同企画・交流の促進、フィンランドにおける日本の音楽作品の普及、また東京のパートナー協会「日本・フィンランド新音楽協会」との関係維持を担う。 さらにアリ・ロンッパネンは演劇、舞踊、現代サーカス及び音楽によるいくつかのコラボレーション企画にも参加する。その中で得たいくつかの演劇的アイディアは、彼の他の作品にも影響を与えている。

これまでフィンランド・アーツプロモーションセンター、プロ・ムジカ財団、フィンランド音楽財団などから、芸術活動への助成を受ける。作曲の傍ら、ピアノ及び作曲で教鞭を取り、ピアニストとしても活動。これまでフィンランド作曲家協会におけるシベリウス基金委員及び副委員長などの重役も務める。

  • 高画質画像のダウンロードはこちら:Music Finland.

(日本語訳:高橋 絵里子)