Press

Composer Ari Romppanen

Composer Ari Romppanen studied composing in Sibelius Academy in Helsinki with Erkki Jokinen, and on master courses with Jouni Kaipainen and Jukka Tiensuu. His output consists mainly of chamber music and works for solo instruments. Trained as a pianist, he has specially co-operated with several pianists, like Emil Holmström, Arto Satukangas, Sari Blå, Janne Mertanen and Eriko Takahashi, and has also received many commissions  for piano works all the way from Japan. Besides being interested in different formal costructions, in many works he has also used improvisation. His piano work “Rho Cas” was awarded in the composition contest of the 9th Espoo International Piano Festival in 2007, and “Kiku“, also for piano, was chosen as a compulsory piece for Tampere Piano Competition 2021 in the composition competition. In 2006 he worked in Buenos Aires with local improvisation group as invited by a local university.

Ari Romppanen has also participated few collaborative projects, for example “Academy of Artistic Thinking“, a collaborative project combining theater, dance, contemporary cirkus and music, and which ended up to experimental and experiental online festival ”Kierrot” in the beginning of 2021. Some dramaturgical ideas derived from these projects have also influenced on his other works, like on his piano work ”Sandbox of Almach”.

Artistic work of Ari Romppanen has been supported for example by Arts Promotion Centre Finland, Pro Musica Foundation and The Finnish Music Foundation. Besides composing, Romppanen has teached both piano and composing and also performed himself as a pianist.  Further he has hold several positions of responsibility, for example in the board of Sibelius Fund of the Society of Finnish Composers, also as vice president.

Photo: Saara Vuorjoki / Music Finland
Photo: Saara Vuorjoki / Music Finland

Säveltäjä Ari Romppanen

Säveltäjä Ari Romppanen opiskeli sävellystä Sibelius-Akatemiassa Erkki Jokisen johdolla sekä Jouni Kaipaisen ja Jukka Tiensuun mestarikursseilla. Hänen tuotantonsa koostuu enimmäkseen kamarimusiikista sekä soolosoitinteoksista. Itsekin pianonsoittoa opiskelleena hän on tehnyt yhteistyötä useiden eri pianistien, kuten Emil Holmströmin, Arto Satukankaaan, Sari Blån, Janne Mertasen and Eriko Takahashin kanssa. Hän on myös saanut useita sävellystilauksia erityisesti pianoteoksille aina Japanista saakka. Muotoratkaisuista kiinnostunut Romppanen on käyttänyt useissa teoksissaan myös improvisaatiota. Hänen pianoteoksensa “Rho Cas” palsittiin Espoon 9. pianoviikon sävellyskilpailussa 2007, ja pianoteos “Kiku” valittiin Tampereen pianokilpailun 2021 pakolliseksi teokseksi sitä varten järjestetyssä sävellyskilpailussa. Vuonna 2006 hän työskenteli kutsuttuna Buenos Airesissa paikallisen improvisaatioryhmän kanssa.

Ari Romppanen on tehnyt yhteistyötä myös muiden taiteenlajien kanssa, kuten esimerkiksi “Taiteellisen ajattelun akatemiassa”, teatteria, tanssia, nykysirkusta sekä musiikkia yhdistelleessä projektissa, joka päättyi kokeelliseen ja kokemukselliseen “Kierrot” -onlinefestivaaliin 2021. Näiden projektien dramaturgiset ajatukset ovat vaikuttaneet möys hänen muihin teoksiinsa, kuten pianoteokseen “Sandbox of Almach”.

Ari Romppasen taiteellista työskentelyä ovat tukeneet mm. Taiteen edistämiskeskus, Pro Musica -säätiö sekä Musiikin edistämissäätiö. Sävellystyön ohella Romppanen on myös opettanut niin pianonsoittoa kuin sävellystäkin sekä esiintynyt itsekin pianistina. Hän on lisäksi toiminut useissakin luottamustehtävissä, kuten Suomen Säveltäjien Sibelius-rahaston hallituksessa sekä sen varapuheenjohtajana.